Licence

Licencie nie sú časovo obmedzené!

Typ licencie Počet počítačov
Jednoužívateľská licencia jeden počítač
Multilicencia dvadsať počítačov
školy: všetky počítače
Sieťová licencia dvadsať počítačov
školy: všetky počítače

Pre multilicenciu je nutné program nainštalovať na každý počítač samostatne. Sieťová licencia umožňuje nastavenie a spúšťanie programu zo vzdialeného počítača. Program so sieťovou licenciou sa inštaluje na server siete, možno ho však inštalovať samostatne i na jednotlivé počítače.

V prípade, že ste už zakúpili niektorú staršiu verziu programu ATF, dodávame novú verziu za zníženú cenu "upgrade".


Výhody pre školy: Pre školy sa multilicencia a sieťová licencia dodáva ako školská multilicencia a školská sieťová licencia s právom používať program na všetkých počítačoch školy, a zahŕňa aj licenciu pre učiteľa, ktorý s titulom pracuje doma pri príprave na vyučovanie.

Študentská licencia: Študentská licencia je bežnou plnou verziou programu iATF a študenti ju môžu získať prostredníctvom školy s výraznou zľavou (viz menu Školy).