Licencia

Typ licencie Počet počítačov
Jednoužívateľská licencia jeden počítač
Multilicencia dvadsať počítačov
školy: všetky počítače
Sieťová licencia dvadsať počítačov
školy: všetky počítače

Pre multilicenciu je nutné program nainštalovať na každý počítač samostatne. Sieťová licencia umožňuje nastavenie a spúšťanie programu zo vzdialeného počítača. Program so sieťovou licenciou sa inštaluje na server siete, možno ho však inštalovať samostatne i na jednotlivé počítače. Licencie nie sú časovo obmedzené.

V prípade, že ste už zakúpili niektorú staršiu verziu programu ATF, dodávame novú verziu za zníženú cenu "upgrade".

Výhody pre školy:

Pre školy sa multilicencia a sieťová licencia dodáva ako školská multilicencia a školská sieťová licencia s právom používať program na všetkých počítačoch školy, a zahŕňa aj licenciu pre učiteľa, ktorý s titulom pracuje doma pri príprave na vyučovanie.
 

Študentská licencia:

Študentská licencia je bežnou plnou verziou programu ATF a študenti ju môžu získať prostredníctvom školy pri hromadnom odbere s výraznou zľavou. Ceny a podrobné podmienky pre zakúpenie študentských licencií zasielame na vyžiadanie e-mailom.


Na školský rok 2020/2021 poskytujeme študentské licencie programu
"iATF-písanie všetkými desiatimi" pod Windows. Študentské licencie je možné objednať len prostredníctvom školy a dodávame ich na CD alebo elektronicky za cenu 7,-€/ks.

Pre výučbu študentov doma tiež odporúčame online verziu ATF na www.atfonline.sk.
Pri objednaní školou poskytujeme 50% zľavu.
Je možné objednať samostatné licencie pre jednotlivých študentov.
Po objednaní určitého počtu licencií zasielame mailom zodpovedajúci počet kódov.
Licencia platí rok a cena je odvodená podľa počtu študentov (4,-€ x počet študentov).
Objednávku uskutočnite na náš email atf@swx.sk.

ATF Online je možné použiť na výučbu v škole a aj na dištančnú výučbu študentov.