Novinky a história

1. 5. 2022 - Aktivovateľná demoverzia iATF

 1. Vytvorenie aktivovateľné demoverzie programu iATF. Program je možné zdarma stiahnuť a nainštalovať z týchto stránok. Pro prepnutí na plnú verziu je nutné uviesť zakúpený licenčný kód.

1.1. 2021 - www.atfonline.sk

 1. V paneli "Triedy" bola doplnená možnosť zasielania správ:
  1. Uloženie úloh a pripomienok od učiteľa pre všetkých študentov triedy.
  2. Konverzácia (chat) medzi učiteľom a študentom.

1.8. 2020 - Atf 9.5 a iAtf 9.5

 1. Prstoklad pomocou zobrazenia obrysu rúk a označenie prsta nasledujúceho znaku.
 2. Možnosť voľby prstokladu pre obsluhu medzerníka.

15.5. 2020 - www.atfonline.sk

 1. Lepšie prezeranie výsledkov a rebríčka učiteľom:
  1. Možnosť zápisu študenta do triedy učiteľom.
  2. Pridanie zrozumiteľného mena (alias) študenta.
  3. Prevod výsledkov a rebríčka do pdf súboru.

1.1. 2019 - www.atfonline.sk

 1. V paneli "Možnosti" bol doplnený prostriedok na určenie neprebraných znakov pri príprave vlastných textov.

20.5. 2018 - www.atfonline.sk

 1. V novom paneli "Výučba hravo" nájdete niekoľko klasických hier podporujúcich výučbu „písania všetkými desiatimi". Keď zvládneme prstoklad príslušnej lekcie, môžeme ľubovoľne prepínať medzi klasickou výučbou a výučbou pomocou hier.

1.2. 2018 - www.atfonline.sk

 1. Do aplikácie bol doplnený panel "RSS texty" s obdobou RSS čítačky, kde si môžete z ľubovoľnej RSS URL okamžite stiahnuť texty RSS článkov a písať ich v režimoch ATF.

1.6. 2017 - www.atfonline.sk

 1. Doplnenie o panel "Triedy". Zavedenie tried umožňuje prezeranie výsledkov a rebríčkov učiteľom a zdieľanie rebríčka medzi spolužiakmi.

1.2. 2017 - www.atfonline.sk

 1. Vytvorenie webovej aplikácie na výučbu písania všetkými desiatimi on-line vrátane skupinového písania.

1.8. 2016 - Atf 9.1 a iAtf 9.1

 1. Pridanie výučbových textov pre základné školy.
 2. Úprava klasifikácie.

1.8. 2015 - Atf 8.8 a iAtf 8.8

 1. Rozšírenie klasifikácie pre základné školy
 2. Zobrazenie aktuálnych tabuliek pre klasifikáciu
 3. Vylepšenie ikon
 4. Pridanie nasledujúcich parametrov do konfiguračného súboru sieťovej verzie:
  1. Zákaz vypnutia archivácie
  2. Zákaz písania ďalšej lekcie v prípade, že neboli splnené snímky predchádzajúcej
  3. Možnosť odheslovať profil v prípade zabudnutého hesla

1. 5. 2013 - iAtf 8.6

 1. ATF 8.6 bol rozšírený o sťahovanie RSS článkov z internetu a uvoľnený pre distribúciu pod názvom iATF

1.8. 2012 - Atf 8.6

 1. Archivácia výsledkov s digitálnym podpisom do Excel súboru
 2. Uloženie vyhodnoteného textu do súboru vo formáte PDF
 3. AtfMonitor 2.3 - dodávaný spolu s ATF:
  1. Zobrazenie výsledkov a vytváranie rebríčka z ATF súborov
  2. Uloženie výsledkov a rebríčka do súboru vo formáte PDF
  3. Ukladanie a obnova zvoleného nastavenia
  4. Kontrola digitálneho podpisu
  5. Užívateľský manuál
  6. Rozšírenie menu

1. 8. 2012 - AtfEditor 3.4

 1. Uloženie vyhodnoteného textu do súboru vo formáte PDF

1. 1. 2012 - AtfEditor 3.3

 1. Nahradenie pomlčky spojovníkom a slovenských úvodzoviek úvodzovkami z klávesnice
 2. Úprava vyhodnotenia v prípade viacerých chýb v poslednom slove

1. 5. 2010 - Atf 8.4

 1. Lokalizácia verzie Atf 8.4 do slovenčiny

1. 5. 2010- AtfEditor 3.2

 1. Lokalizácia verzie AtfEditor 3.2 do slovenčiny

15. 1. 2010 - Atf 8.4 (CS)

 1. Úpravy pre Windows 7
 2. Určené pre Windows 2000/XP/Vista/Windows 7

1. 8. 2009 - AtfEditor 3.2 (CS)

 1. Nová grafika v štýle Microsoft Office 2007
  1. Ribbon bar namiesto menu a nástrojového panelu
  2. Logické a prehľadné zoskupenie funkcií
  3. Nové funkčné ikony vo formáte Png
  4. Digitálny podpis vyhodnoteného textu
  5. Prepínaním farebných štýlov
  6. Určené pre Windows 2000/XP/Vista/Windows 7
AtfEditor 2.4 je posledná verzia, ktorá podporuje taktiež Windows 98/ME/NT

1. 8. 2009 - Atf 8.3 (CS)

 1. Písanie pospiatky (arabsky)
 2. Úprava ikon

1.4. 2009 - AtfEditor 2.4

 1. Lokalizácia verzie AtfEditor 2.4 do slovenčiny

1.4. 2009 - AtfSudoku 2.2

 1. Lokalizácia verzie AtfSudoku 2.2 do slovenčiny

1.1. 2009 - Atf 8.2 (CS)

 1. Nová grafika v štýle Microsoft Office 2007
  1. Ribbon bar namiesto menu a nástrojového panelu
  2. Logické a prehľadné zoskupenie funkcií
  3. Nové funkčné ikony vo formáte Png
  4. Prepínaním farebných štýlov
  5. Určené pre Windows 2000/XP/Vista
Atf 7.5 je posledná verzia, ktorá podporuje taktiež Windows 98/ME/NT

1.6.2008 - ATF 7.5

 1. Úprava inštalácie pre Vistu
 2. Zmena WinHelp na HTML Help
 3. Písanie pomlčky a úvodzoviek

1.4.2008 - ATF 7.5 (CS)

 1. Úprava inštalácie pre Vistu
 2. Zmena WinHelp na HTML Help
 3. Vkladanie znakov pomocou ALT kódov

1.1. 2008 - AtfEditor 2.4 (CS)

 1. Možnosť písania pravopisných cvičení a korektúr všetkými desiatimi
 2. Texty k programu doplnené o pravopisné cvičenia

1.3.2007 - ATF 7.4

 1. Lokalizácia verzie ATF 7 do slovenčiny
 2. Rozšírenie štruktúry textov
 3. Vkladanie znakov pomocou ALT kódov
 4. Súčasťou distribúcie je i program AtfMonitor 1.3. lokalizovaný do slovenčiny

1. 10. 2006 - AtfSudoku 2.2 (CS)

 1. 1.10.2006 Verzia 2.2 uvoľnená na distribúciu
 2. 1.3.2006 Verzia 1.3 obsahujúca len hru sudoku šírená zdarma

1. 3. 2006 - ATF 7.2 (CS)

 1. Prehľadné prezeranie histórie výsledkov výučby
 2. Možnosť voľby textov učebnice PEK1 (1. vydanie) alebo PEK1 (dotlač)
 3. Možnosť nastavenia automatickej klasifikácie pre rýchlosť i presnosť
 4. Návod ako písať formou "tipov na dnešok"
 5. Zaheslovanie profilu
 6. Od verzie ATF 7.2 je súčasťou distribúcie aj program AtfMonitor 1.2

1. 1. 2006 - AtfMonitor 1.2 (CS)

 1. Prehľadné zobrazenie a tlač výsledkov všetkých študentov výučby
 2. Vytváranie a tlač rebríčkov podľa zvolenej snímky

1. 7. 2005 - AtfEditor 1.4 (CS)

 1. Doplnené užívateľské profily

1. 4. 2005 - ATF Prof i (CS)

 1. Komplet programov ATF a AtfEditor (CS)

1. 4. 2005 - AtfEditor 1.3 (CS)

 1. 1.4.2005 Verzia 1.3 uvoľnená na distribúciu
 2. 1.9.2004 Verzia 1.1 uvoľnená na testovanie vo vybraných školách

1. 8. 2004 - ATF 6.6 (CS)

 1. Automatická klasifikácia
 2. Anglické texty pre českú klávesnicu QWERTZ
 3. Rozšírenie nemeckých textov
 4. Doplnenie manuálu

1. 9. 2003 - ATF 6.5 (CS)

 1. Evaluovaný MŠMT ČR ako výučbový softvér pre školy
 2. Registrovaný v zozname výučbového softvéru MŠMT ČR

1. 8. 2003 - ATF 6.5 (CS)

 1. Výmena výučbových textov za texty z učebnice "Písemná a elektronická komunikace"
 2. Odkazy na kapitoly v učebnici
 3. Užívateľský manuál (klasický WinHelp)
 4. Kontextová nápoveď
 5. Voľné texty

2003 ATF 6.3 (SK)

 1. 1.11.2003 Verzia 6.3 distribuovaná ako súčasť Edukačného balíka projektu INFOVEK
 2. 11.7.2003 Získava edukačnú doložku MŠ SR pre predmet "Administratíva a korešpondencia"
 3. 1.4.2003 Verzia 6.3 uvoľnená na distribúciu

1. 1. 2002 - ATF 6

 1. Lokalizácia ATF do slovenčiny

1. 11. 2001 - ATF 6 (CS)

 1. Písanie formou diktátu alebo odpisu z predlohy
 2. Prezeranie vyhodnoteného textu
 3. Tlač vyhodnoteného textu
 4. Uloženie vyhodnoteného textu do súboru
 5. Písanie snímky vo zvolenej dĺžke času
 6. Nastaviteľný spôsob vyhodnotenia
 7. A ďalšie vylepšenia ...

1. 6. 2000 - ATF 5 (CS)

Úprava a vylepšenie niektorých funkcií vyplývajúce zo skúseností pri používaní programu ATF pod Windows.

1. 10. 1999 - ATF 4 (CS)

Prevod DOS verzie programu pod OS Windows. Pri implementácii boli realizované aj pripomienky a námety z používania predchádzajúcich verzií pod DOS.

1992, 1993, 1995 - ATF 1, ATF 2, ATF 3 (CS)

Prvá verzia programu ATF vznikla v roku 1992 pod OS DOS a v priebehu rokov bola postupne zdokonaľovaná.